Pracovní seminář pro studenty doktorského studia

Seminář PAD je organizován pracovníky univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť v Čechách a na Slovensku. Cílem organizátorů je vytvořit česko-slovenský seminář s neformálním prostředím, na němž studenti doktorského studia informují o výsledcích své výzkumné práce formou článku ve sborníku a prezentace na semináři. Každý příspěvek je před publikací ve sborníku oponován minimálně jedním členem programového výboru. Výzkumná činnost doktorandů, výsledky a zaměření doktorské práce jsou pak v tvořivém prostředí semináře diskutovány fórem školitelů a doktorandů podobně odborně zaměřených.