Program

den od   do [čas] akce
Středa
9.9.
         
7:30 - 8:15 0:45  snídaně
8:15 - 8:30 0:15  Zahájení PAD 2009
8:30 - 9:00 0:30  1: Ježková: Ukládání a správa multimediálních dat v databázích
9:00   9:30 0:30  2: Běhal: Kanálová komunikace pomocí deterministického chaosu
9:30 - 10:00 0:30  3: Tomšů: Komplexní sítě a evoluční algoritmy
10:00 - 10:30 0:30  4: Giesl: Zrychlení algoritmu chaotické šifry pro obrazy
10:30 - 11:00 0:30  cofee break
11:00 - 11:30 0:30  5: Sobolík: Vzdálené ovládání a monitorování inkubačního procesu
11:30 - 12:00 0:30  6: Puš: Algoritmy pro klasifikaci paketů
12:00 - 12:30 0:30  7: Heczko: RLE methods for binary-image encoding
12:30 - 13:00 0:30  8: Gajda: Návrh a optimalizace polymorfních obvodů
13:00 - 14:30 1:30  oběd
14:30 - 15:00 0:30  9: Kaštil: Vyhledávání regulárních výrazů ve vysokorychlostním síťovém provozu
15:00 - 15:30 0:30  10: Žadník: Optimalizace monitorování síťových tokůM
15:30 - 16:00 0:30  11: Vetter: On symmetric cryptography and cryptoanalyis with FPGAS
16:00 - 16:30 0:30  cofee break
16:30 - 17:00 0:30  12: Žaloudek: Akcelerace evoluce pravidel celulárních automatů na GPU
17:00 - 17:30 0:30  13: Kohlík: Dependability models based on petri nets and markov chains
17:30 - 18:00 0:30  14: Majer: Vybrané problémy návrhu RFIO v štandardných technológiách CMOS
18:00 - 19:30 1:30  večeře
19:30 - 20:00 0:30  15: Tobola: Vyhledání nejdelšího shodného prefixu v FPGA
20:00 - 20:30 0:30  16: Mikušek: Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy
20:30 -      volný program
         
Čtvrtek
10.9.
7:30 - 8:30 1:00  snídaně
8:30 - 9:00 0:30  17: Dobai: Testovanie asynchrónnych digitálnych obvodov
9:00 - 9:30 0:30  18: Baláž: Generovanie testov pre poruchy oneskorení digitálnych obvodov pre aplikáciu cez testovacie okolie
9:30 - 10:00 0:30  19: Balcárek: Test pattern compression based on sat solving
10:00 - 10:30 0:30  cofee break
10:30 - 11:00 0:30  20: Brenkuš: Zvyšovanie účinnosti parametrických testov zmiešaných IO
11:00 - 11:30 0:30  21: Abaffy: On-line kontrola toku programu v hard RT vnorených systémoch
11:30 - 12:00 0:30  22: Mánik: Systémová diagnostika regulárnych štruktúr
12:00 - 14:00 2:00  oběd
14:00 - 18:00 4:00  kulturní program
18:00 - 20:00 2:00  večeře
19:00 - 21:00 2:00  zasedání programového výboru
21:00 -      společenský večer zahájený přípitkem, raut
       
Pátek
11.9.
7:30 - 8:30 1:00  snídaně
8:30 - 9:00 0:30  23: Podoba: Technologické limity tranzistorů
9:00 - 9:30 0:30  24: Straka: Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA
9:30 - 10:00 0:30  25: Balach: Synchronizace rekonfigurovatelného systému
10:00 - 10:30 0:30  26: Borecký: Dependable universal blocks (DUBs)
10:30 - 11:00 0:30  cofee break
11:00 - 12:30 1:30  slavnostní ukončení, vyhodnocení
12:30 - 14:00 1:30  oběd