Kontaktní osoba

prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Nad Stráněmi 4511 (budova U5)
760 05 Zlín
Česká republika

tel.: +420-57-603-5273